Vasopressin Receptor Peptides

Agonists

Cat. No. Product Name / Activity
3396 Desmopressin
Synthetic vasopressin analog; V1B and V2 agonist
2935 [Arg8]-Vasopressin
Antidiuretic hormone
3127 d[Leu4,Lys8]-VP
Selective V1B agonist

Antagonists

Cat. No. Product Name / Activity
3377 (d(CH2)51,Tyr(Me)2,Arg8)-Vasopressin
Selective vasopressin V1A antagonist