Akt (Protein Kinase B) Other

Cat. No. Product Name / Activity
5985 AKT Inhibitor IV
Promotes Akt hyperphosphorylation; decreases phosphorylation of Akt substrates
5682 OSU 03012
Akt signaling inhibitor; inhibits PDPK1 (PDK1)
6762 Urolithin A
PI 3-K/Akt/mTOR signaling inhibitor; blocks phosphorylation of Akt and p70S6K in vitro