Platelet-Activating Factor (PAF) Receptor Agonists

Cat. No. Product Name / Activity
7462 ET 18-OCH3
PAF receptor agonist; selective PI-PLC inhibitor
2940 PAF (C16)
Endogenous platelet-activating factor (PAF)