Other Lyase Inhibitors

Cat. No. Product Name / Activity
7577 3-Mercaptopicolinic acid hydrochloride
Phospoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) inhibitor; inhibits gluconeogenesis